Vereniging Bouwwerk Begroeners is een deelnemer van Green Deal Groene daken. Daarnaast heeft VBB actief deelgenomen aan Green Deal Groene Daken 1.0. Met totaal 40 deelnemers probeert Green Deal Groene daken verschillende partijen bewust te maken van de voordelen van de begroeide daken.

Steeds vaker wensen bedrijven een groen dak, met name in een stedelijke omgeving. Ze bieden diverse voordelen, zoals het vangen van fijnstof, het vasthouden van regenwater, het reguleren van gebouwtemperaturen en het verkoelen va de stad. Het ziet er natuurlijk en mooi uit en het kan zelfs extra gebruiksruimte bieden.

Nauwelijks investeringen

Het blijft echter een feit dat er nog niet optimaal geïnvesteerd wordt in groene daken tijdens bijvoorbeeld renovaties. De reden hiervoor zit hem in de negatieve vooroordelen. Zo denkt de investeerder dat het voornamelijk de maatschappij iets oplevert en dat hijzelf vooral indirect van een langere levensduur van het dak geniet.

Voor Green Deal Groene Daken wordt het de uitdaging om de voordelen om te zetten in concrete winsten voor de investeerders om hen zo veel mogelijk te motiveren. Deze voordelen kunnen zich uiten in bijvoorbeeld belastingdifferentiatie en premieverlaging.

Successen

Met onder andere VBB is Green Deal Groene Daken vergroot tot 40 deelnemers. De partners hebben verschillende kansen en knelpunten voor de begroeide groene daken bekeken en deze gekoppeld aan de type gebouweigenaren. Als het aan Green Deal Groene Daken ligt dan zal er in de toekomst vervolgstappen worden genomen om belemmeringen weg te nemen in de wet- en regelgeving om zo nog meer positieve prikkels te stimuleren voor vergroening van daken.

20160115_Mindset-directeur-Erik