Daken en gevels bieden bijna onbeperkte mogelijkheden voor begroeiing en ander multifunctioneel gebruik, zowel bij woningen als in de utiliteitsbouw. Om die mogelijkheden optimaal te benutten en om de kwaliteit van de uitvoering te borgen, is het van belang dat alle bouwwerkbegroeners hun projecten op uniforme wijze aanpakken. De VBB heeft daartoe een aantal richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn vanzelfsprekend van groot belang voor alle betrokken partijen. De VBB deelt ze graag met u!

De VBB deelt haar expertise op het gebied van groene daken, multifunctionele daken en groene gevels. Met de VBB-richtlijn als basis volgt een optimale toepassing en verspreiding van kennis en ervaring. De nieuwste richtlijn (VBB 5.0) is bedoeld om alle betrokkenen van ontwerp tot uitvoering, van eigenaar tot gebruiker te informeren over het begroeide dak. Duurzaamheid is daarbij een kernbegrippen: alleen op die manier kunnen we werken aan een groene gebouw met alle ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Uitdrukkingen en definities
Prestatie eisen
Bepalingen en maatregelen
Ontwerp en uitvoering
Inspectie en onderhoud
Speciale inrichtingen