Een vegetatiedak is mooi, milieuvriendelijk en makkelijk te onderhouden.

Dit type dakbegroeiing is speciaal ontwikkeld voor daken die moeilijk toegankelijk zijn en slechts een beperkte last kunnen dragen (bijvoorbeeld daken van opslag- en productiehallen).

Een vegetatiedak met extensieve begroeiing is een natuurlijke vegetatievorm die weinig onderhoud vraagt. Er wordt gebruikgemaakt van beplanting die nauwelijks verzorgd hoeft te worden en ook geen extra water nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan Sedum-soorten, kruiden en bepaalde grassoorten. De bouwhoogte kan daardoor worden beperkt tot ± 10 à 12 cm (in een West-Europees klimaat). Door deze geringe bouwhoogte is ook het gewicht van de dakvegetatie op het vegetatiedak beperkt. Per cm bouwhoogte moet worden gerekend met ± 15 kg/m² (bouwhoogte 10 cm = 150 kg/m².)

Kenmerken vegetatiedak

•  Weinig onderhoud
•  Het dak hoeft niet gemakkelijk toegankelijk te zijn
•  Laag gewicht
•  Geringe bouwhoogte
•  Beperkte keuze in beplanting
•  Beperkt in vormgeving en ontwerp

Verminder geluidshinder met een licht geluidsisolatie vegetatiedak

Geluidsisolatie vegetatiedakReflectie van geluid
De vegetatielaag kent een zekere mate van geluidsabsorptie. Dit draagt bij aan het beperken van de weerkaatsing (reflectie) van het geluid. Geluidshinder naar belendende gebouwen wordt hierdoor verminderd.
Sedumdaken met een relatief open substraat blijken in de praktijk blijken te voldoen.

Contactgeluid
Ondanks de lage massa kunnen vegetatiedaken, voorzien van een verende drainagemat (drainagesysteem) een beperkte bijdrage leveren aan de contactgeluidsisolatie en de geluidsisolatie vegetatiedak.

Waneer eisen worden gesteld aan te bereiken reducties van geluidhinder (contactgeluid) van een begroeid dak adviseren wij beoordeling en berekening te laten uitvoeren door een deskundige of gespecialiseerd adviesbureau.

 

Vegetatiedaken Bouwfysica

De uitgesproken lichtgewicht systemen, zoals sedum vegetatiedaken, kunnen uitgevoerd worden als warm dak met isolatiematerialen zoals gecacheerd PUR/PIR, gecacheerd EPS of steenwol. Voor intensief begaanbare (beloopbaar/berijdbaar) groendaken wordt geadviseerd te kiezen voor een isolatiemateriaal met hoge druksterkte (min. 0,25N/mm2).

Zowel bij het omkeerdak (alleen XPS-isolatie) alsook het warm dak wordt aanbevolen de dakafdichting en/of dampremmende laag volledig te kleven en te compartimenteren om eventuele lekkages makkelijker te kunnen lokaliseren.

Vegetatiedak bouwfysicaBouwfysica vegetatiedak van omkeerdak (omgekeerde dak)
Het omkeerdak is een bijzondere vorm van het warm dak, met het verschil dat de thermische isolatie (XPS) zich bevindt op de waterdichte laag in plaats van er onder. Hierdoor is het omkeerdak een bouwfysisch veilige constructie.

De dakbedekking fungeert als waterdichte laag en als dampremmende laag aan de warme zijde, de isolatie bevindt zich aan de koude zijde.
Bij het omkeerdak wordt de neerslag (regenwater) voor het grootste gedeelte boven en gedeeltelijk onder de isolatieplaten afgevoerd. Onderstromend regenwater op de warme dakbedekking zorgt voor een verhoogde dampspanning. Een belangrijke voorwaarde om inwendige condensatie te vermijden, is de isolatie aan de bovenzijde dampopen uit te voeren.

Op die manier kan met het omkeer dak een veilige en duurzaam betrouwbare constructie worden verkregen voor vegetatiedaken.
In het algemeen is de droging bij vegetatiedaken goed.

Rekenwaarde isolatie
Voor de rekenwaarde van de warmteweerstand (Rreken) van het isolatiemateriaal wordt een correctiefactor FM =1,02 voor vochtopname toegepast (NEN 1068 §D2.2.3)
Voor de berekening van de Rc -waarde wordt een toeslag voor het warmteverlies t.g.v. onderstromend water aangehouden (NEN 1068 §7.3.3)

Bouwfysica vegetatiedakBouwfysica vegetatiedak van warmdak
Een warm dak is een dak waarbij zich tussen thermische isolatie en waterkerende laag geen op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt en de isolatie is aangebracht aan de buitenzijde van de onderconstructie. In het algemeen wordt aanbevolen in het warm dak een dampremmende laag op te nemen tussen de onderconstructie en de thermische isolatie.

 

Bespaar energiekosten met de isolatie vegetatiedak

De gebouwschil, waartoe ook het begroeide dak behoort, is een belangrijke peiler in de beperking van energieverliezen en het realiseren van isolatie vegetatiedak.
Begroeiing alleen is niet voldoende om aan de eisen van warmteweerstand (Rc waarde) en EPC berekening te voldoen.

De bijdrage aan de warmteweerstand is bij vegetatiedaken, wellicht met uitzondering van graskruiden vegetatiedaken met een redelijke substraatdikte, vrijwel verwaarloosbaar. Niet alleen zijn de isolerende eigenschappen van de substraatmaterialen en vegetatie beperkt. Bij deze typen zijn ook de laagdikten maar klein. Bovendien hebben het hoge vochtgehalte en de afvoer van overtollig water onder de substraatlaag een nadelige invloed. Aanbevolen wordt daarom bij (lichte) vegetatiedaken het gedeelte boven de waterdichte laag niet bij de bouwfysische berekening te betrekken, anders dan daarvoor een vaste bijdrage aan de R waarde in rekening te brengen.
Men kan hiervoor 0,3 m².K/W aanhouden.

Onderstaande tabel geeft richtwaarden voor de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda-waarde) voor enige materialen toegepast in een begroeid dak.

Materiaal Lambda-waardeW/(m•K)
Rubbergranulaat 0,15
Grind 3,5
Kunststof drainagelaag 0,4
Aarde 2,0
Licht substraatmengsel 0,6
Vegetatie 0,1