De uitgesproken lichtgewicht systemen, zoals sedum vegetatiedaken, kunnen uitgevoerd worden als warm dak met isolatiematerialen zoals gecacheerd PUR/PIR, gecacheerd EPS of steenwol.
Voor intensief begaanbare (beloopbaar/berijdbaar) groendaken wordt geadviseerd te kiezen voor een isolatiemateriaal met hoge druksterkte (min. 0,25N/mm2).

Zowel bij het omkeerdak (alleen XPS-isolatie) alsook het warm dak wordt aanbevolen de dakafdichting en/of dampremmende laag volledig te kleven en te compartimenteren om eventuele lekkages makkelijker te kunnen lokaliseren.

Vegetatiedak bouwfysicaBouwfysica vegetatiedak van omkeerdak (omgekeerde dak)
Het omkeerdak is een bijzondere vorm van het warm dak, met het verschil dat de thermische isolatie (XPS) zich bevindt op de waterdichte laag in plaats van er onder. Hierdoor is het omkeerdak een bouwfysisch veilige constructie.

De dakbedekking fungeert als waterdichte laag en als dampremmende laag aan de warme zijde, de isolatie bevindt zich aan de koude zijde.
Bij het omkeerdak wordt de neerslag (regenwater) voor het grootste gedeelte boven en gedeeltelijk onder de isolatieplaten afgevoerd. Onderstromend regenwater op de warme dakbedekking zorgt voor een verhoogde dampspanning. Een belangrijke voorwaarde om inwendige condensatie te vermijden, is de isolatie aan de bovenzijde dampopen uit te voeren.

Op die manier kan met het omkeer dak een veilige en duurzaam betrouwbare constructie worden verkregen voor vegetatiedaken.
In het algemeen is de droging bij vegetatiedaken goed.

Rekenwaarde isolatie
Voor de rekenwaarde van de warmteweerstand (Rreken) van het isolatiemateriaal wordt een correctiefactor FM =1,02 voor vochtopname toegepast (NEN 1068 §D2.2.3)
Voor de berekening van de Rc -waarde wordt een toeslag voor het warmteverlies t.g.v. onderstromend water aangehouden (NEN 1068 §7.3.3)

Bouwfysica vegetatiedakBouwfysica vegetatiedak van warmdak
Een warm dak is een dak waarbij zich tussen thermische isolatie en waterkerende laag geen op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt en de isolatie is aangebracht aan de buitenzijde van de onderconstructie. In het algemeen wordt aanbevolen in het warm dak een dampremmende laag op te nemen tussen de onderconstructie en de thermische isolatie.

 

________________
Foto: Nophadrain / Dow Benelux  & Sempergreen