Verminder geluidshinder met een licht geluidsisolatie vegetatiedak.

Geluidsisolatie vegetatiedakReflectie van geluid
De vegetatielaag kent een zekere mate van geluidsabsorptie. Dit draagt bij aan het beperken van de weerkaatsing (reflectie) van het geluid. Geluidshinder naar belendende gebouwen wordt hierdoor verminderd.
Sedumdaken met een relatief open substraat blijken in de praktijk blijken te voldoen.

Contactgeluid
Ondanks de lage massa kunnen vegetatiedaken, voorzien van een verende drainagemat (drainagesysteem) een beperkte bijdrage leveren aan de contactgeluidsisolatie en de geluidsisolatie vegetatiedak.

Waneer eisen worden gesteld aan te bereiken reducties van geluidhinder (contactgeluid) van een begroeid dak adviseren wij beoordeling en berekening te laten uitvoeren door een deskundige of gespecialiseerd adviesbureau.

________________
Foto: Nophadrain/ Dow Benelux