Nieuws

Home » nieuws » Nieuws

Het begroeide dak in een stedelijke omgeving

3 stellingen waarbij het begroeide dak een onderdeel is. 1. Het begroeide dak draagt bij aan de vermindering van overlast in een stedelijke omgeving. Door de combinatie van begroeide dakopbouw met waterbuffering en/of waterberging wordt de waterafvoer van het dakvlak (naar het rioolsysteem) beperkt. 2. Het begroeide dak draagt effectief bij aan vermindering van opwarming [...]

Klimaatverandering

Verandert het klimaat? Wat merken wij? Extreme regenval met als gevolg wateroverlast komt steeds vaker voor. Met name in het stedelijk gebied is dit een grote zorg. Klimaatbuffers worden genoemd als oplossing. Klimaatbuffers zijn voorzieningen die water opvangen, vasthouden of geleidelijk aan laten wegvloeien. Hiermee zijn er volop kansen om de wateroverlast te bestrijden! Klimaatbuffers [...]

Studenten meten het klimaat in Rotterdam

De laatste jaren horen we dat grote steden steeds meer vervuilende stoffen uitstoten. Gericht onderzoek per stad is er echter nog nooit grootschalig gedaan. Er worden wel metingen gedaan, maar geen complete klimaatscan. Met zo’n onderzoek zou er gekeken kunnen worden welke verbeteringen een stad als Rotterdam kan ondergaan. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer [...]

Nederland is bezig met een groene revolutie

In Nederland moeten we het energieverbruik flink gaan terugbrengen. Het energieverbruik moet vergeleken met 1990 in 1930 met zo’n 40 procent omlaag. Om dit te realiseren moeten er een aantal plannen doorgevoerd worden. We moeten in Nederland een groene revolutie gaan starten om het verbruik naar beneden te brengen. We besparen alleen nog lang niet [...]

Gemeente Rijswijk promoot actief een groendak

In Nederland worden we ons steeds bewuster dat een groendak noodzakelijk begint te worden. Steeds meer gemeentes hebben zich uitgesproken dat ze graag een groendak willen promoten. De gemeente Rijswijk maakt deze stap heel bewust door hun nieuwe Duurzaamheidsfonds te promoten. Vorig jaar werd al bekend dat het Duurzaamheidsfonds opgezet werd. Het fonds wil graag [...]

Particulieren zonnepaneelhouders mogen blijven terug leveren tegen vast tarief

De afgelopen maanden was er veel discussie onder particulieren zonnepaneelhouders. Voorheen konden particulieren de zonne-energie die ze opgewekt hebben terug leveren tegen hetzelfde tarief als ze stroom afnemen. Alleen de bedoeling was om deze regeling in 2020 te gaan versoberen. Dit is gelukkig nu van de baan. Het aantal duurzame opwekkers zou kunnen afnemen door [...]

Begroeide daken, staat niet alleen leuk… het heeft ook voordelen

Wordt het groen in onze steden schaarser? Tussen de gebouwen wordt het gras regelmatig gemaaid, de bomen gesnoeid en de hele zomer wordt er gevoetbald. Opzij van “het groen” zie ik roosters; het zijn de in- en uitlaat van een parkeergarage. “Het groen” is dus een dak. Eigenlijk is dit een heel eenvoudig voorbeeld van [...]