Nieuws

Home » Nieuws

Diversiteit begroeiing groter dankzij zonnecollectoren

In een onderzoek uitgevoerd op de daken van NIOO-KNAW in Wageningen is ingegaan op verschillen in begroeiing tussen groendaken met en zonder zonnecollectoren. De resultaten tonen aan dat op het dak met zonnecollectoren een veel hogere rijkdom en diversiteit aan plantensoorten ontstaat dan op het dak zonder zonnecollectoren, met name onkruid en houtachtige planten. [...]

Green Deal presenteert dakprestaties van Groenblauwe Daken

Op 19 september, tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’, presenteert de Green Deal Groene Daken de Facts&Values Groenblauwe Daken. De factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen. Een groen dak verkoelt en gaat twee keer zolang mee. Waterberging, biodiversiteit en extra buiten [...]

Een begroeid dak met waterretentie als bijdrage tegen wateroverlast

Het gevolg van een zomerse bui is in veel gevallen wateroverlast. Een verschijnsel dat met name in stedelijke bebouwing optreedt. Gemeenten promoten het vervangen van verharding door begroeiing met de zg. tegeltaks. Burgers worden hierdoor gestimuleerd om hun bestrating te vervangen voor grond en begroeiing. Een begroeid oppervlak zorgt voor een natuurlijke en betere [...]

Het begroeide dak in een stedelijke omgeving

3 stellingen waarbij het begroeide dak een onderdeel is. 1. Het begroeide dak draagt bij aan de vermindering van overlast in een stedelijke omgeving. Door de combinatie van begroeide dakopbouw met waterbuffering en/of waterberging wordt de waterafvoer van het dakvlak (naar het rioolsysteem) beperkt. 2. Het begroeide dak draagt effectief bij aan vermindering van opwarming [...]

Klimaatverandering

Verandert het klimaat? Wat merken wij? Extreme regenval met als gevolg wateroverlast komt steeds vaker voor. Met name in het stedelijk gebied is dit een grote zorg. Klimaatbuffers worden genoemd als oplossing. Klimaatbuffers zijn voorzieningen die water opvangen, vasthouden of geleidelijk aan laten wegvloeien. Hiermee zijn er volop kansen om de wateroverlast te bestrijden! Klimaatbuffers [...]

Studenten meten het klimaat in Rotterdam

De laatste jaren horen we dat grote steden steeds meer vervuilende stoffen uitstoten. Gericht onderzoek per stad is er echter nog nooit grootschalig gedaan. Er worden wel metingen gedaan, maar geen complete klimaatscan. Met zo’n onderzoek zou er gekeken kunnen worden welke verbeteringen een stad als Rotterdam kan ondergaan. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer [...]

Nederland is bezig met een groene revolutie

In Nederland moeten we het energieverbruik flink gaan terugbrengen. Het energieverbruik moet vergeleken met 1990 in 1930 met zo’n 40 procent omlaag. Om dit te realiseren moeten er een aantal plannen doorgevoerd worden. We moeten in Nederland een groene revolutie gaan starten om het verbruik naar beneden te brengen. We besparen alleen nog lang niet [...]