Multifunctionele daken

Een multifunctioneel dak heeft minstens twee van onderstaande labels:
VBB bouwwerkbegroeners begroening dak gevel pand groendak vierkant
VBB bouwwerk begroeners solardak geel dak
VBB bouwwerkbegroeners groendaken dakbegroeiing waterdak multifunctionele daken daktuin intensief extensief gevelbegroening hellend dak vegetatiedak vierkant
VBB bouwwerk begroeners waterretentiedak blauw dak
Logo VBB FLL norm

Daken en gevels bieden ongekend veel mogelijkheden voor begroeiing en ander multifunctioneel gebruik. De VBB FLL norm borgt de kwaliteit van de realisatie van bouwwerkbegroening. De norm is ontwikkeld door de VBB, als officieel licentienemer van het Duitse Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). De norm is vertaald en geactualiseerd en sluit aan op de Nederlandse wet- en regelgeving.