Multifunctionele daken

Een multifunctioneel dak heeft minstens twee van onderstaande labels:
VBB vereniging bouwwerkbegroeners groendak
VBB bouwwerk begroeners solardak geel dak
VBB vereniging bouwwerkbegroeners rood dak multifunctioneel dak
VBB vereniging bouwwerkbegroeners blauw dak waterretentiedak
Logo VBB FLL norm

Daken en gevels bieden ongekend veel mogelijkheden voor begroeiing en ander multifunctioneel gebruik. De VBB FLL norm borgt de kwaliteit van de realisatie van bouwwerkbegroening. De norm is ontwikkeld door de VBB, als officieel licentienemer van het Duitse Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). De norm is vertaald en geactualiseerd en sluit aan op de Nederlandse wet- en regelgeving.