Komt u in aanmerking voor een subsidie? Wilt u direct weten of en voor welke subsidie in aanmerking komt?
De Energiesubsidiewijzer wijst u de weg!

Veel gemeentes in Nederland promoten de toepassing van een begroeid dak en/of begroeide gevel en ondersteunen de aanleg met subsidie. Subsidiebedragen kunnen variëren per gemeente en per toepassing, en kunnen verschillen voor particulieren, bedrijven of instellingen. Ook kunnen eisen gesteld worden aan dakafmetingen, opbouw, datum van aanleg en beschikbaarheid van de subsidiegelden. Het is daarom zinvol om in een zo vroeg mogelijk stadium de gemeente te benaderen en naar de subsidie regelingen te informeren. Vraag altijd naar de laatste subsidieverordeningen.

Bewaren

Energie besparen met een groendak

Wanneer in de opbouw van uw groendak een thermische isolatie wordt aangebracht maakt dit het nog aantrekkelijker om energie te besparen.
In de Energiesubsidiewijzer vindt u een actueel overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders. De Energiesubsidiewijzer geeft aan welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om subsidie te ontvangen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, de provincie of uw gemeente.

De Energiesubsidiewijzer is ontwikkeld door Agentschap NL voor Stichting Meer met Minder in opdracht van VROM/ Wonen, Wijken en Integratie. Aan deze tekst en informatie verstrekt op de website www.energiesubsidiewijzer.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor de verstrekte informatie. Voor de laatste informatie over een subsidieregeling; neem altijd contact op met de verstrekker van die regeling.