Subsidie voor uw groendak of groene gevel

Gemeentelijke subsidie voor groendaken

Veel gemeentes in Nederland ondersteunen de aanleg van een begroeid dak en/of begroeide gevel met subsidie. Subsidiebedragen kunnen variëren per gemeente en per toepassing, en kunnen verschillen voor particulieren, bedrijven of instellingen. Ook kunnen eisen gesteld worden aan dakafmetingen, opbouw, datum van aanleg en beschikbaarheid van de subsidiegelden. Het is daarom zinvol om in een vroeg stadium naar de subsidieregelingen van de gemeente te informeren. Vraag altijd naar de laatste subsidieverordeningen.
Bewaren

Check subsidieregelingen voor dakbegroening

Een actueel overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders is te vinden in de Energiesubsidiewijzer. Deze tool geeft aan welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om subsidie te ontvangen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, de provincie of uw gemeente.

De Energiesubsidiewijzer is ontwikkeld door Agentschap NL voor Stichting Meer met Minder in opdracht van VROM/ Wonen, Wijken en Integratie. Aan de informatie verstrekt op de website www.energiesubsidiewijzer.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Vereniging Bouwwerk Begroeners is niet aansprakelijkheid voor de daar verstrekte informatie. Neem voor de meest recente informatie over een subsidieregeling altijd contact op met de verstrekker van die regeling.