De VBB FLL norm

Logo VBB FLL norm

De VBB FLL norm

De bekende Duitse FLL richtlijn (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) is altijd leading geweest voor bouwwerkbegroenend Nederland.

Omdat er behoefte is aan een richtlijn specifiek voor de Nederlandse markt, heeft de VBB, als officieel licentienemer van het Duitse FLL, de richtlijn vertaald, geactualiseerd en toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving. De VBB-leden hebben allen vanuit hun eigen expertise bijgedragen aan het document.

De VBB FLL geldt als dè norm voor bouwwerkbegroenend Nederland.

Dè norm voor begroeide daken en gevels

Om de kwaliteit van bouwwerkbegroening te borgen, is het van belang dat projecten op uniforme wijze worden aangepakt. Iedere organisatie die zich bezighoudt met begroening van een dak, gevel of interieur van een pand, kan de VBB FLL als norm hanteren.

Wilt u het document ontvangen? Neem contact op of bestel uw eigen versie.