Multifunctionele daken

VBB bouwwerk begroeners solardak geel dak

Gele daken

Solargroendak: Groendaken met zonnepanelen

Veel groendaken zijn te integreren met zonnepanelen voor het opwekken van energie. Als er met zonnepanelen of windmolens energie opgewekt wordt, krijgt een dergelijk dak een geel label.

Solargroendaken leveren financieel voordeel op èn een duurzame bijdrage aan de leefomgeving.

Hier leest u meer over de voordelen van een geel dak:

Eigen energie

Zelfvoorzienend leven en het benutten van hetgeen de wereld ons biedt, wordt steeds meer de norm. Energie opwekken op het eigen dak betekent bovendien een directe besparing op de normale kosten voor elektriciteit.

Schonere lucht

Zonne- en windenergie helpen om de CO2-uitstoot te reduceren. De winst is er voor iedereen: schonere lucht en een verlaagd broeikaseffect.

Meerwaarde

Het integreren van groen en geel op een dak heeft een extra positief effect op het functioneren van beide. Het groen wordt biodiverser en het solar-deel genereert een hogere opbrengst. Panden met een geel dak scoren bovendien beter bij metingen voor duurzaamheidslabels. Dat uit zich direct in een verhoogde waarde van het vastgoed.

Facts & values

Wilt u meer feiten en achtergrondinformatie over gele daken? Kijk dan op de website van het Nationaal Dakenplan.

Advies over een solargroendak?

Laat het ons weten via ons contactformulier, één van onze VBB specialisten helpt u graag verder!