Denkt u er over na uw dak te begroenen?

Vereniging Bouwwerk Begroeners geeft graag informatie over de realisatie.

Bij de realisatie van begroeide daken en gevels zijn het ontwerp en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderliggend plan en gedegen voorbereidend onderzoek zijn daarom vereisten. Voor de begroening van gebouwen wordt aanbevolen een VBB bouwwerkbegroener of tuinarchitect in te schakelen als de benodigde kennis niet beschikbaar is.

Bewaren

Bewaren

Bewaren