BVB Landscaping

VBB Vereniging Bouwwerkbegroeners BVB Landscaping substraat groendaken daktuinen daktuinsubstraat

Coldenhovelaan 10
2678 PS De Lier
0174-535418

Substraat voor groendaken en openbaar groen

BVB Landscaping ontwikkelt en produceert substraten voor het openbaar groen en geeft advies over groeiplaatsen. Op het gebied van groendaken is BVB Landscaping de substraatspecialist. Met een eigen onderzoeksafdeling, een strikte kwaliteitsborging en een eigen kennisplatform draagt BVB Landscaping bij aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving.

Extensieve en intensieve daktuinen

BVB Landscaping levert daktuinsubstraten voor extensieve groendaken (sedums, mossen) en voor intensieve groendaken (heesters, gras, kleine bomen). Naast de standaard substraten produceert BVB ook maatwerk substraten voor andere toepassingen in het openbaar groen. Op verzoek kan BVB Landscaping toevoegingen doormengen zoals bijv. mycorrhyza, extra voeding of watervasthoudende toeslagstoffen. Door de ‘just in time’ productie garandeert BVB Landscaping een snelle levertijd èn een kwaliteitsproduct!

Kijk op onze website voor producten, toepassingen en een kennisplatform.