Eurosafe

Punterweg 12
8042 PB Zwolle
+31 (0)38 467 1910

 

 

Veiligheid verzekerd, vertrouwen verankerd

Veiligheid is een basisbehoefte. Voor iedereen. Dat feit is de basis van ons denken en doen. Veilig zijn en veilig voelen, het drijft ons iedere dag. Het zit in ons dna. En dat maakt ons Eurosafe. Specialist in veilig werken op hoogte en in besloten ruimten. Veiligheid vraagt om alertheid. En om anders kijken. Daarom bekijken wij veiligheid vanuit een ander perspectief. Als specialist zien we wat elke situatie nodig heeft en weten we wat jij nodig hebt. Zo komen we tot oplossingen waarop je kunt vertrouwen. Vraag en behoefte zien, risico’s en situaties overzien. Het zit verankerd in onze werkwijze en in ons eigen veiligheidsconcept. Van RI&E’s, procedures en producten tot rescue teams, trainingen en inspecties. Vanuit vestigingen in Nederland, Engeland, Duitsland en België werken wij aan veilige werkomgevingen op hoogte en in besloten ruimten. Wij leveren diensten en oplossingen om risico’s te verlagen of uit te sluiten.

Safety Circle®

Met onze Safety Circle® bieden we een integrale werkwijze. En een oplossing voor elke vraag en uitdaging. Een goede managementtool waarborgt de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw gebouwen. Wij ondersteunen u graag en zetten ons veiligheidsconcept, bestaande uit vijf onderdelen, daarvoor in. Bij onze adviezen volgen we de laatste normen en wetgeving, waaronder de arbeidshygiënische strategie (AHS). Het uitgangspunt van de AHS is het wegnemen van de bron van het gevaar, vervolgens het nemen collectieve maatregelen, dan het nemen van individuele maatregelen en tot slot het gebruik van passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor het onderhoud is getraind en gecertificeerd personeel noodzakelijk. Hoe eerder in een project wordt nagedacht over veilig onderhoud in de exploitatiefase, des te efficiënter de uitvoering hiervan.