Worden daken gebruikt voor de berging of de buffering van water, dan krijgen ze een blauw label. Een perfecte combinatie met begroeiing.

 

Verkoeling
Regenwater op het dak zorgt ’s zomers voor een voelbaar aangenamer leefklimaat.

Waterbuffering
Extra water is op te vangen met een regentuin of een speciaal krattensysteem onder de begroeiing. Zo vermindert u de kans op overbelasting van het riool.

Waterzuivering
Het opgevangen water wordt natuurlijk direct gebruikt voor de begroeiing van een groen dak, maar het is ook schoon genoeg om bijvoorbeeld toiletten door te spoelen. Dit bespaart onnodige kosten voor waterzuivering.

Groen en blauw
Een groen dak is ook altijd een blauw dak: de begroeiing houdt veel meer water vast dan een traditioneel bitumendak. Daarmee wordt ook overbelasting van het riool voorkomen.