Een dak krijgt een geel label als er met zonnepanelen of windmolens energie opgewekt wordt. Een duurzame bijdrage met financiële voordelen.

Eigen energie
De op het dak opgewekte energie betekent een directe besparing op de normale kosten voor elektra. Wordt er meer opgewekt dan voor eigen gebruik nodig is, dan is de overtollige energie te verkopen. Zo worden investeringen snel terugverdiend.

Schonere lucht
Zonne- en windenergie helpen om de CO2-uitstoot te reduceren. De winst is er voor iedereen: schonere lucht en een verlaagd broeikaseffect.

Meerwaarde
Panden met een geel dak scoren beter bij metingen voor duurzaamheidslabels. Ook dat uit zich direct in een verhoogde waarde van het vastgoed.